eXTReMe Tracker

TV SERVIS  TV SERVIS  TV SERVIS

»Servis...»Šeme uređaja ...»Pojmovi ...»Tekstovi ...» ARK ...»E-mail...

Na ovih nekoliko stranica razvrstanih po kategorijama smešteni su razni tekstovi sa opisima osnovnih pojmova iz elektronike, sa opisima nekih klasičnih kvarova na TV uređajima, šeme povezivanja auto radio kasetofona, načinu unošenja koda u auto radio kasetofone ima i nekih šema jednostavnijih uređaja za samogradnju.U delu gde su osnovni pojmovi iz elektronike nastojao sam da opišem neke osnovne elektornske komponenete kao što su:PN spojevi (dioda, tranzistor), kondenzatori, otpornici, način čitanja otpornika, i dr., sve što bi nekome ko se počinje baviti elektronikom moglo biti od pomoći.U opisima kvarova TV uređaja opisani su neki klasični kvarovi za određene modele sa kojima sam se susretao u svojoj praksi i neke koji su možda spceifični za određene modele.Na stranicama sa auto radio kasetofonima nastojao sam da obuhvatim što više modela gde su opisani rasporedi pinova za spajanje i način unošenja koda u određene modele.
Ako želite da podelite nešto iz vašeg iskustva sa ostalima pošaljite na pa ću da objavim na ovim stranicama.

NAPOMENA:Na e-mail BEZ subjekta NE ODGOVARAM
YuSearch.com

Novi Sad

computer internet
computer internet Counter

IZMERITE SVOJU BRZINU
http://tvservis.tripod.com