TV SERVIS  TV SERVIS  TV SERVIS

» Servis. » Šeme uređaja... » Pojmovi ... » Tekstovi ... » Home ... » E-mail...
AZURIRANOOva kategorija je podeljena na dva dela i to na: Povezivanje ARK gde je prikazan izgled konektora sa rasporedom pinova, i Unosenje koda u ARK gde je opisan nacin unosenja koda za pojedine tipove ARK.

»Povezivanje ARK

»Unosenje koda u ARKhttp://tvservis.tripod.com