Make your own free website on Tripod.com

TV SERVIS  TV SERVIS  TV SERVIS

» Tekstovi ... » Home ... » E-mail...

povezivanjeU slucaju da se izbrisala oznaka sa Zener diode ili da ne poznajemo nacin oznacavanja pomocu boja (prstenova), mozemo na jednosatavan nacin odrediti inverzni napon (napon stabilizacije).Potreban je promenljivi izvor jadnosmernog napona (na primer od 0 do 12 V) i voltmetar.
Jednosmernom izvoru napona prikljucimo inverzno polarisanu diodu, tj. anodu diode na minus-pol, a katodu na pozitivni pol.Paralelno diodi vezemo voltmetar tako da mozemo
pratiti sta se desava pri porastu napona.
Postupak je sledeci:polako povecavamo napon izvora i pratimo skretanje instrumenta.Napon na krajevima diode ce polako rasti sa promenom napona izvora.Ako je dioda ispravna, napon ce rasti do neke odredjene vrednosti, na primer 8.2 V i potom ce prestati (ili ce vrlo malo porasti sa daljnom promenom napona).To znaci da je napon stabilizacije 8.2 V.
U slucaju da napon neprestano raste sa porastom napona jednosmernog izvora napajanja, to znaci da je dioda u prekidu ili da je napon stabilizacije veci od napona koji izvor moze dati (u ovom slucaju 12 V).U slucaju da sa porastom napona izvora napon na diodi ima stalno vrednost nula ili vrlo blisku nuli - dioda je u kratkom spoju.

SEMA VEZIVANJA PRIKAZANA JE NA SLICI.

 http://tvservis.tripod.com