Make your own free website on Tripod.com

TV SERVIS  TV SERVIS  TV SERVIS

» Tekstovi... » Home ... » E-mail...
         

S-Video na Kompozitni video signal

Ovaj kabl se koristi za povezivanje S-Video(s-vhs) izlaza(koji se obično nalazi na računarima) na  kompozitni(standardni)video ulaz.

4 PIN MINI-DIN MALE (na uredjaju-računaru)                 PHONO MALE (na TV/Monitoru)

4 PINA MINI-DIN žENSKI na uređaju.                                CINC(RCA) MUšKI na tv/vcr/monitoru i obično je žute boje.

Description S-Video Composite(CINC) Dir
Y Masa 1 Masa -->
C Masa 2 Masa -->
Y (luminance+sync) 3 Signal -->
C (crominance) 4 Signal -->

Ova vrsta povezivanja se vrši u slučaju da vaš TV,VIDEO ili MONITOR ne podržava s-video standard.
Takođe se može povezati s-video na scart s tim što se mase vezuju na PIN 17 a signali na PIN 20.
Treba napomenuti da ovde nema audio signala, već se audio signal posebno dovodi na scart.

 http://tvservis.tripod.com