Make your own free website on Tripod.com

TV SERVIS  TV SERVIS  TV SERVIS

»Povezivanje ARK... »Auto kasetofoni ... »E-mail... » Home ...
AZURIRANO

ALPINEP05269484AB

Kada je unos koda dozvoljen na displeju se prikazuje "CODE"
Ako se natpis na displeju  ne promeni nakon unosa koda onda je radio blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).
Prilikom unosa koda imate samo jedan pokušaj !

Pretpostavimo da je vaš kod 4332
Pritisnite "4" jedanput
Pritisnite "3" jedanput
Pritisnite "3" jedanput
Pritisnite "2" jedanput
Radio sada prikazuje na displeju "ON" i treba da radi.

BECKER

0728, 0729, 1100, 1145, 1241, 1302, 1319, 1801

Pritiskajte "1" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda.
Pritiskajte "2" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda.
Pritiskajte "3" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda.
Pritiskajte "4" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda.
Pritisnitedugme "^" dok ne potvrdite unos koda1430

Kod se unosi dugmadima 0-9
Radio automatski potrvđuje kod nakon unosa poslednje cifre koda


BLAUPUNKT

BOSTON CC20     BOSTON CC22     CITROEN PF1(A)     VERONA CR43

Kada je unos koda dozvoljen na displeju se prikazuje "COD"
Ako se na displeju prikazuje "- - -",radio je blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).

Pritisnite  "1" i na displeju se prikazuje " 0 0 0 "
Pritiskajte "1" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda koja može biti "1" ili nula.
Pritiskajte "2" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda.
Pritiskajte "3" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda.
Pritiskajte "4" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda.
Pritisnitedugme "^" dok ne potvrdite unos koda

CITROEN PH1(D)       RENAULT H0 RDS

Kada je unos koda dozvoljen na displeju se prikazuje "CODE"
Ako se na displeju prikazuje "- - - -",radio je blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).

Pritisnite "1" i na displeju se prikazuje " 0 0 0 0 "
Pritiskajte "1" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda.
Pritiskajte "2" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda.
Pritiskajte "3" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda.
Pritiskajte "4" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda.
Pritisnite "6" dok ne potvrdite unos koda

CAR300(D)

Isključite radio i držite stisnutim dugme "AS" i uključite radio.
Radio daje zvučni signal i na displeju se prikazuje " 10 - - - - ".
Ako se na displeju prikazuje "SAFE",radio je blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).

Pritiskajte "1" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda.
Pritiskajte "2" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda.
Pritiskajte "3" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda.
Pritiskajte "4" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda.
Pritisnite dugme "AS" dok ne potvrdite unos kodaBETA

Dajte kontakt na vozilu i uključite radio.
Ako se na displeju prikazuje "SAFE" i nakon 5 sekundi se prikaže "1000" radio nije blokiran.
Ako na displeju ostane da se prikazuje "SAFE",radio je blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).


Pritiskajte "1" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda.
Pritiskajte "2" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda.
Pritiskajte "3" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda.
Pritiskajte "4" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda.

Pritiskajte dugme ">>" dok ne potvrdite unos koda.TRAVELPILOT RNS149

Uključite radio,nakon prikaza startnog ekrana na displeju će se prikazati "CODE".


Pritiskajte "<<" ili ">>" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda i pritisnite "OK" da biste je potvrdili.
Pritiskajte "<<" ili ">>" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda i pritisnite "OK" da biste je potvrdili.
Pritiskajte "<<" ili ">>" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda i pritisnite "OK" da biste je potvrdili.
Pritiskajte "<<" ili ">>" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda i pritisnite "OK" da biste je potvrdili.

Na displeju bi trebalo da se prikaže kod.

Pritiskajte dugme ">>" dok kursor ne dođe do simbola na skroz desnoj strani displeja i pritisnite "OK" da potvrdite unos koda.AUDI CONCERT 7646248380

Pritisnite i držite stisnutim  dugmad "TP" i "RDS" i uključite radio.
Ako se na displeju prikazuje "SAFE" i nakon 5 sekundi se prikaže "1000" radio nije blokiran.
Ako na displeju ostane da se prikazuje "SAFE",radio je blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).


Pritiskajte "1" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda.
Pritiskajte "2" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda.
Pritiskajte "3" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda.
Pritiskajte "4" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda.

Na displeju bi trebalo da se prikaže kod.

Pritisnite i držite stisnutim  dugmad "TP" i "RDS" dok ne potvrdite unos koda.CLARION

FINISH LINE 440       PT - 9650U       PU-9534A       PU-9667A

Unos koda je dozvoljen ako se na displeju ne prikazuje ništa a ako se na displeju prikazuje cifre,radio je blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).
Prilikom unosa koda imate samo jedan pokušaj !

Pretpostavimo da je vaš kod 4332
Pritisnite "4" jedanput
Pritisnite "3" jedanput
Pritisnite "3" jedanput
Pritisnite "2" jedanput
Radio bi trebalo automatski da se uključi i treba da radi.

Ako cifre koda koje ste uneli stoje i displej se ne menja uneli ste pogrešan kod i potrebno je radio odblokirati.

PU-9679A

Kada je unos koda dozvoljen na displeju trepti "CODE IN"
Ako se na displeju prikazuje "SECURITY",radio je blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).
Prilikom unosa koda imate samo jedan pokušaj !

Pretpostavimo da je vaš kod 4332
Pritisnite "4" jedanput
Pritisnite "3" jedanput
Pritisnite "3" jedanput
Pritisnite "2" jedanput
Radio automatski potrvđuje kod nakon unosa poslednje cifre koda.

PU-9715A       SAAB 42 32 765


Kada je unos koda dozvoljen na displeju se prikazuje "CODE IN"

Ako se na displeju prikazuje "- - - -",radio je blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).

Prilikom unosa koda imate samo jedan pokušaj !

Pretpostavimo da je vaš kod 4332
Pritisnite "4" jedanput
Pritisnite "3" jedanput
Pritisnite "3" jedanput
Pritisnite "2" jedanput
Radio automatski potrvđuje kod nakon unosa poslednje cifre koda.PU-9536A

Unos koda je dozvoljen ako se na displeju ne prikazuje ništa a ako se na displeju prikazuje cifre,radio je blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).

Prilikom unosa koda imate samo jedan pokušaj !

Pretpostavimo da je vaš kod 4332
Pritisnite "4" jedanput
Pritisnite "3" jedanput
Pritisnite "3" jedanput
Pritisnite "2" jedanput
Radio bi trebalo automatski da se uključi i treba da radi.

Ako cifre koda koje ste uneli stoje i displej se ne menja uneli ste pogrešan kod i potrebno je radio odblokirati.

DAEWOOAKF-9637WG-RE (TANK)

Kada je unos koda dozvoljen na displeju trepti  "CODE" i displej prikazuje "- - - -" prilikom paljenja.
Ako se na displeju prikazuje "ERR",radio je blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).

Prilikom unosa koda imate tri pokušaja !
Pretpostavimo da je vaš kod 4332
Pritisnite "4" jedanput
Pritisnite "3" jedanput
Pritisnite "3" jedanput
Pritisnite "2" jedanput

Kod će se prikazati na sekund ili dva i radio treba automatski da se uključi.

Ako se na displeju prikaže "- - - -" onda je unet pogrešan kod.


FORD


2001      2005  89FB-18K876-AB      ESRT32PS

Kada je unos koda dozvoljen na displeju trepću tri linije.
Ako na displeju stoje tj. ne trepću tri linije,radio je blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).

Pritiskajte "1" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda.
Pritiskajte "2" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda.
Pritiskajte "3" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda.
Za potvrdu unosa koda potrebno je stisnuti dugme "4".2006 RDS  91FB-18K876-AA 

Kada je unos koda dozvoljen na displeju se prikazuje "CODE" i zatim  trepću 4 linije " - - - - ".
Ako na displeju stoje tj. ne trepću 4 linije,radio je blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).

Pritisnite "1" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda.
Pritisnite "2" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda.
Pritisnite "3" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda.
Pritisnite "4" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda.
Za potvrdu unosa koda potrebno je stisnuti dugme "SELECT".2006 RDS  92FB-18K876-AA        2006 RDS  93FB-18K876-GB       2008  93AB-18K876-BB

Prilikom prvog uključenja na displeju se prikazuje registracioni broj.Pritisnite dugme "SELECT".
Unos koda je dozvoljen ako na displej prikazuje "CODE" i zatim trepću 4 linije " - - - - ".
Ako na displeju stoje tj. ne trepću 4 linije,radio je blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).

 

Pritisnite "1" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda.
Pritisnite "2" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda.
Pritisnite "3" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda.
Pritisnite "4" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda.
Za potvrdu unosa koda potrebno je stisnuti dugme "SELECT".2040  93AB-19B160-AC

Kada je unos koda dozvoljen na displeju trepću 4 linije " - - - - ".
Ako na displeju stoje tj. ne trepću 4 linije,radio je blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).
Pritisnite "AMS >>" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda.
Pritisnite "SCAN" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda.
Pritisnite "PLAY/STOP" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda.
Pritisnite "<< REW" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda.
Za potvrdu unosa koda potrebno je stisnuti dugme "SHUFFLE".

3000 2 CH  96FP-18K876-EB        3000 2 CH  96FP-18K876-EC        3000 TRAF  96FP-18K876-FC
3000 TRAF  XS6F-18K876-BA        4000 TRAF  97FP-18K876-GA        5000 RDS  96AP-18K876-AC
5000 RDS  96AP-18K876-CA        5000 RDS  96AP-18K876-CC        5000 RDS  97AP-18K876-LA
5000 RDS  98AP-18K876-BA        6000 CD  97AP-18C815-HA        6000 CD  98AP-18C815-CA
7000 RDS  95GB-18K876-BA        7000 RDS  95GB-18K876-BC        7000 RDS  97AP-18K876-EA


Kada je unos koda dozvoljen na displeju se prikazuje "CODE" i zatim  trepću 4 linije " - - - - ".
Ako na displeju stoje tj. ne trepću 4 linije,radio je blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).
 

Pritisnite "1" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda.
Pritisnite "2" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda.
Pritisnite "3" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda.
Pritisnite "4" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda.
Za potvrdu unosa koda potrebno je stisnuti dugme "5".GRUNDIG

SC303D     SC303D(C)

Unos koda je dozvoljen tek pri uključenom svetlu na displeju.Ako na displeju neprekidno prikazuje "SAFE",radio je možda blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).
 

Uključite svetlo i uključite radio.
Na displeju se prikazuje "SAFE" posle čega i "10 - - - - ".
Pritiskajte "1" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda.
Pritiskajte "2" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda.
Pritiskajte "3" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda.
Pritiskajte "4" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda.
Nakon pravilnog unosa koda potrebno je držati stisnutim dugme "AS" oko 10 sekundi ili do pojave zvučnog signala u zvučniku.BETA 5

Ako se na displeju neprekidno prikazuje "SAFE", radio je blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).


Uključite radio.
Na displeju se prikazuje "SAFE" posle čega i "1000".
Pretpostavimo da je vaš kod 4332
Pritisnite "4" jedanput
Pritisnite "3" jedanput
Pritisnite "3" jedanput
Pritisnite "2" jedanput
Nakon pravilnog unosa koda potrebno je držati istovremeno stisnutim dugmad ">>" i "SCAN" оkо 10 sekundi ili do pojave zvučnog signala u zvučniku.WKC6400RDS INFOMAT

Unos koda je dozvoljen pri upaljenom svetlu na displeju.Ako se na displeju neprekidno prikazuje "SAFE", radio je blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).


Uključite svetlo i uključite radio.
Na displeju se prikazuje "SAFE" posle čega i "1 - - - - ".
Pritiskajte "1" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda.
Pritiskajte "2" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda.
Pritiskajte "3" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda.
Pritiskajte "4" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda

Za potvrdu unosa koda stisnute "FM" oko 10 sekundi,prikazaće se "SAFE" i radio će proraditi.AD182H

Unos koda je dozvoljen pri upaljenom svetlu na displeju.Ako se na displeju neprekidno prikazuje "SAFE", radio je blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).


Uključite svetlo i uključite radio.
Na displeju se prikazuje "SAFE" posle čega i "- - - - ".
Pritiskajte "1" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda.
Pritiskajte "2" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda.
Pritiskajte "3" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda.
Pritiskajte "4" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda.

Za potvrdu unosa koda stisnute "TP" oko 10 sekundi,prikazaće se "SAFE" i radio će proraditi.KENWOOD

KDC-8060R Uključite radio i displej prikazuje "CODE - - - -"

Pritiskajte "1" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda.
Pritiskajte "2" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda.
Pritiskajte "3" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda.
Pritiskajte "4" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda.

Ako se kod ne prikazuje držite stisnutim dugme "Disp/Text" nekoliko sekundi.

Kada se prikaže reč "APPROVED" kod je prihvaćen.KRC-758R

Uključite radio i displej prikazuje "CODE - - - -"

Pritiskajte "1" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda.
Pritiskajte "2" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda.
Pritiskajte "3" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda.
Pritiskajte "4" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda.

Ako se kod ne prikazuje držite stisnutim dugme "CLK" nekoliko sekundi.

Kada se prikaže reč "APPROVED" kod je prihvaćen.

PHILIPSDC570/60     DC670     DC670/60     DC670/77     DC681     DC681/60     DC681/79     DC681/90    
Ako se na displeju prikazuje rotirajuća cifra na levoj strani, radio je blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).

Uključite radio i na displeju se prikazuje "- C -".

Pritisnite "1" i pojaviće se " - ".

Pritiskajte "up" ili "down" za traženje stanica na radiju da bi ste izabrali prvu cifru koda.

Pritisnite "1" da potvrdite prvu cifru koda i znak " - " će se prikazati na mestu sledeće cifre koda.

Pritiskajte "up" ili "down" za traženje stanica na radiju da bi ste izabrali drugu cifru koda.

Pritisnite "1" da potvrdite drugu cifru koda i znak " - " će se prikazati na mestu sledeće cifre koda.

Pritiskajte "up" ili "down" za traženje stanica na radiju da bi ste izabrali treću cifru koda.

Pritisnite "1" da potvrdite treću cifru koda i znak " - " će se prikazati na mestu sledeće cifre koda.

Pritiskajte "up" ili "down" za traženje stanica na radiju da bi ste izabrali četvrtu cifru koda.

Na displeju vam je sad vidljiv vaš kod.Ako kod nije korektan,isključite i ponovo uključite radio.

Ako je kod korektan pritisnite "1" da potvrdite kod.Prihvatanje koda se manifestuje sa dva zvučna signala.DC710/60B

Uključite radio i displej prikazuje "ROVER" i posle toga "CODE"
Pritisnite "1" i pojaviće se  "0 - - -".
Pritiskajte "<" ili ">" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda.
Pritisnite "1" da potvrdite prvu cifru koda.
Pritiskajte "<" ili ">" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda.
Pritisnite "1" da potvrdite drugu cifru koda.
Pritiskajte "<" ili ">" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda.
Pritisnite "1" da potvrdite treću cifru koda.
Pritiskajte "<" ili ">" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda.

Na displeju vam je sad vidljiv vaš kod.Ako kod nije korektan,isključite i ponovo uključite radio.

Ako je kod korektan pritisnite "1" da potvrdite kod.Prihvatanje koda se manifestuje sa dva zvučna signala.DC679

Uključite radio i displej prikazuje " CODE "
Pritiskajte "1" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda.
Pritiskajte "2" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda.
Pritiskajte "3" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda.
Pritiskajte "4" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda.
Na displeju vam je sad vidljiv vaš kod.Ako je kod korektan pritisnite "5" da potvrdite kod.

Prihvatanje koda se manifestuje sa dva zvučna signala.DC751     DC752

Unos koda je moguć samoako na displeju trepti " CODE ".

Ako " CODE " ne trepti, radio je blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).

 

Prilikom unosa koda imate samo tri pokušaja !

Pretpostavimo da je vaš kod 432
Pritisnite "4" jedanput
Pritisnite "3" jedanput
Pritisnite "2" jedanput
Radio potvrđuje kod automatski.SC201D(C)

Unos koda je dozvoljen pri upaljenom svetlu na displeju.Ako se na displeju neprekidno prikazuje "SAFE", radio je blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).
 

Uključite svetlo i uključite radio.
Na displeju se prikazuje  "10- - - - ".
Pritiskajte "1" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda.
Pritiskajte "2" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda.
Pritiskajte "3" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda.
Pritiskajte "4" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda.

Za potvrdu unosa koda stisnite "AS" oko 10 sekundi ili dok se ne začuje zvučni signal.CCR800

Unos koda je dozvoljen pri upaljenom svetlu na displeju
.Ako se na displeju neprekidno prikazuje "SAFE", radio je blokiran i potrebno ga je deblokirati (dekodiranje).

Uključite svetlo,stisnite "AS", uključite radio i držite dugme "AS" stisnutim oko 10 sekundi.
Na displeju se prikazuje  "10- - - - ".
Pritiskajte "1" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda.
Pritiskajte "2" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda.
Pritiskajte "3" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda.
Pritiskajte "4" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda.

Za potvrdu unosa koda stisnite "AS" oko 10 sekundi ili dok se ne začuje zvučni signal.DC661/62

Uključite radio i displej prikazuje "Cod".Stisnite "P1-7" i na levoj strani će se pojaviti " - " .

Pritiskajte ">1<" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda i stisnite "P1-7" za potvrdu.
Pritiskajte ">1<" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda i stisnite "P1-7" za potvrdu
Pritiskajte ">1<" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda i stisnite "P1-7" za potvrdu
Pritiskajte ">1<" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda.

Ako ste uneli pravilan kod stisnite "P1-7" za potvrdu i začuće se dva zvučna signala.

PIONEERBavaria C Business RDS       KE-92ZBM
Uključite svetlo i
uključite radio.
Displej prikazuje "CODE - - - - "
 

Pritiskajte "1" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda.
Pritiskajte "2" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda.
Pritiskajte "3" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda.
Pritiskajte "4" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda.

Za potvrdu unosa koda stisnite i držite stisnutim dugme ">".
Prilikom unosa koda imate samo tri pokušaja !


Ako imate način unošenja koda za neki od modela koji nisu ovde opisani molim vas da pošaljete na pa da objavim na ovoj stranici kako bi bilo dostupno svima.

http://tvservis.tripod.com